Polityka przetwarzania danych  osobowych w Azot Biznes Park  Spółka z o.o.

 

Niniejsza dokument zawiera informacje o przetwarzaniu przez Azot Biznes Park  Spółka z o.o. danych osobowych:

1.     Osób przebywających  na terenie obiektów ABP,

2.     Kandydatów do pracy,

3.     Osób wskazanych do współpracy przez naszych kontrahentów  (osoby kontaktowe)

4.     Naszych kontrahentów  będących osobami fizycznymi

5.     Osób kontaktujących się z ABP (telefonicznie, mailowo)

6.     Innych osób, z którymi  kontaktuje się ABP.

 

Dokument nie zawiera informacji o przetwarzaniu danych osobowych pracowników, ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umów powierzenia.

 

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Azot Biznes Park  Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000559235, NIP 632-201-28-22, zwana w dalszej części ABP.

 

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

·       listownie na adres:  ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno lub

·       e-mailowo na adres iod@azot.pl